OM OSS

Christinaskolans föräldraförening CSFF representerar föräldrar och elever i Christinaskolan. Vårt syfte är att stödja skolan och hemmen i deras strävan efter att ge eleverna en trygg uppväxtmiljö och främja deras utveckling, hälsa och kunskapsinhämtning. Föreningen arbetar dels för att stärka samarbetet och kontakten mellan skolan och hemmen, dels för att öka föräldrarnas och elevernas inflytande i skolans verksamhet.

CSFF arbetar självständigt, men i nära dialog med Christinaskolans skolledning, kring fyra fokusområden:

 • Förbättra trafiksäkerheten runt skolan
 • Stärka samarbetet såväl mellan elever som mellan föräldrar, t ex genom julmarknaden
 • Inspirera elever, föräldrar och skolpersonal genom bl a föreläsningar, utflykter och bokbytardagar
 • Ta tillvara på elevers och föräldrars intressen genom föräldraråd

Föreningen får in pengar från medlemsavgifterna och intäkterna i samband med försäljningen av mat och dryck på julmarknaden. Pengarna går tillbaka till eleverna på olika sätt och möjliggör till exempel kanotpaddling för åk 4, resa till Romme för åk 6, avslutningsmiddag för åk 9. Det möjliggör också att föräldrarna får ta del av en föreläsning per år av en extern talare.

Medlemsavgiften är 300 kr per familj, men vi tar tacksamt emot även
större belopp.

Christinaskolans föräldraförenings styrelse består av:

 • Malin Thurezon – ordförande (barn i åk 3)
 • Karsten Dalgaard – kassör (barn i åk 3)
 • Ulrika Malmström – sekreterare (barn i åk 3 och åk 1)
 • Daniel Kronheffer (barn i FSK, åk 2 och åk 5)
 • Linda Vikström (barn i åk 2 och åk 4)
 • Elin Agnblad (barn i FSK och åk 2)
 • Cathy Nordström (barn i åk 2 och åk 4)