KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?

Maila till: kontakt@csff.se

 

Christinaskolans föräldraförenings styrelse består av:

  • Malin Thurezon – ordförande (barn i åk 3)
  • Karsten Dalgaard – kassör (barn i FSK och åk 3)
  • Ulrika Malmström – sekreterare (barn i åk 1 och åk 3)
  • Daniel Kronheffer (barn i FSK, åk 2 och åk 5)
  • Linda Vikström (barn i åk 2 och åk 4)
  • Elin Agnblad (barn i FSK och åk 2)
  • Cathy Nordström (barn i åk 2 och åk 4)