INTRESSEGRUPP

Alla föräldrar är välkomna att vara med i vår verksamhet, antingen genom ett aktivt engagemang eller genom ett ekonomiskt bidrag. CSFF:s styrelse ansvarar för att driva föreningens arbete framåt och verksamheten organiseras i olika intressegrupper som arbetar självständigt och rapporterar till styrelsen.

Bibliotek

Trafik

Hälsa

Miljö