Välkommen

Christinaskolans föräldraförening (CSFF) har till uppgift att representera föräldrar och elever på Christinaskolan. Målsättningen är att samla och engagera föräldrar i skolfrågor, förbättra elevernas skolsituation samt ta tillvara elevernas intressen, i samarbete med skolans personal.